Horaplantsoen 14 - 6717 LT - Ede 06 51 21 31 19
bianca@wassinktrainingencoaching.nl

Gedoe in teams is er altijd en dat is goed nieuws!

Dat betekent in ieder geval dat er verscheidenheid is in persoonlijkheden en dat er meerdere meningen en zienswijzen zijn over hoe het werk gedaan moet worden.

Onze overtuiging is dat mensen meer in huis hebben dan dat ze tot nu toe inzetten. Als je weet waarom je doet wat je doet, heb je meer keuzes in welk gedrag je in de diverse situaties in zet.
Hoe zou het zijn als:

  • het team gedoe zelf op kan lossen?
  • ieder teamlid inzicht heeft in eigen gedrag en in dat van de ander?
  • dit gedrag herkend en erkend wordt?
  • teamleden constructief gedrag in kunnen zetten in elke situatie?

Het resultaat is een team dat effectiever samenwerkt en gebruik maakt van elkaars persoonlijke krachten en kwaliteiten.

Programma:

Ochtend: Wie ben ik als teamlid?

  • Wij starten met het persoonlijkheidsmodel DISC. In korte tijd krijg je inzicht in jouw eigen
   gedragsstijl en de gedragsstijl van de ander. Wat betekent dat voor de interactie in je team?
  • Daarna gaan wij direct de praktijk in. Deze inzichten passen wij direct toe en probeer je uit op jouw eigen casuïstiek. Wat gebeurt er als je in staat bent je gedrag aan te passen aan de situatie? Hoe kun je, afhankelijk van jouw rol en verantwoordelijkheid, in spelen op het gedrag van de ander? Heeft dit dan ook een ander effect? En het belangrijkste. Ben je tevreden over het resultaat?

Middag: Wat voeg ik toe aan mijn team en wat heb ik nodig van mijn team?

  • In de ochtend heb je veel geleerd over jezelf. Nu zoomen in we op je teamgenoten. Hoe goed ken je hen eigenlijk? En begrijpen jullie elkaar altijd goed? Hoe kun je het beste met elkaar omgaan?
  • Daarna gaan we weer de praktijk in. Hoe verhouden jullie je tot elkaar? Wat heb je nodig als teamlid om samen met je team de gestelde doelen te halen? Hoe vul je elkaar aan in plaats van elkaar te frustreren?

Na de training ben je stijlflexibel en kun je in iedere situatie dat doen wat nodig is om je (team)doel te behalen. De training is bedoeld om samen met je team te doen. Je leert je collega’s op een heel andere manier kennen en kunt daardoor ook van elkaar leren.

Locatie: In Ede of op eigen locatie
Ik geef deze training samen met Heleen van den Houten van Evenwicht training & coaching, www.evenwicht.org.

terug naar alle trainingen

Heeft u vragen? Neem contact op

Contact